Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

Poznań, 16.01.2012r.

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie dyskryminowania przez KRRiT telewizji TRWAM

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego powtórnie zabiera głos w sprawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej Fundacji Lux Veritatis miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie naziemnym. Już w październiku ubiegłego roku zaniepokojenie tym faktem Klub wyraził w liście otwartym, sygnowanym przez przewodniczącego AKO, prof. Stanisława Mikołajczaka. Wstępnej odpowiedzi udzielił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Jan Dworak, podkreślając powagę sprawy, obiecując wyjaśnić ją „wkrótce” i z „najwyższą starannością”. Pismo, które nadeszło trzy tygodnie później, zawiera wprawdzie słowa o „wszechstronnej analizie” wszystkich wniosków dokonanej przez Radę, ale w dalszej części ujawnia tylko kilka przesłanek swojej decyzji, zasługujących raczej na miano uznaniowych niż merytorycznych. Charakter pozbawionego dobrej woli domniemania ma wysunięty na plan pierwszy powód odmowy, jakoby Fundacja Lux Veritatis pomimo swojej dotychczasowej działalności i wypróbowanej latami hojności wspierających ją osób i instytucji oraz wbrew wielowiekowej tradycji Kościoła, nie mogła w przyszłości liczyć na ich ofiarność, a zatem nie ma zapewnionych materialnych podstaw rozwoju. Nie dotyczy też istoty sprawy uwaga, że Telewizja Trwam i tak już za pośrednictwem platform satelitarnych i sieci kablowych może docierać do „2/3 mieszkańców Polski”, a już całkowicie arbitralne, nie podbudowane rzetelną wiedzą prawną, medioznawczą i socjologiczną jest twierdzenie, iż misję Telewizji Trwam z powodzeniem wypełniają inne stacje o profilu religijnym. Wypowiedź kończy prezentacja możliwości kolejnych odwołań, co w piśmie skierowanym do instytucji nie będącej stroną, niczego już nie tłumaczy, a jedynie zdaje się zapowiadać następną decyzję negatywną.

Wysoki urzędnik państwowy podpisał się pod listem, w którym zamiast spodziewanej analizy warunków prawnych, technicznych czy społecznych, znalazła się garść podszytych z trudem ukrywaną ironią, publicystycznych, a nie fachowych sądów. To jeszcze jeden dowód na nonszalancki stosunek funkcjonariuszy dzisiejszego państwa do obywateli, zwłaszcza tych, którzy upominają się o poszanowanie swobód obywatelskich. Skazując na eliminację z przestrzeni publicznej głosu wielotysięcznej rzeszy Polaków, KRRiT sprzeniewierza się swojemu powołaniu, jako że narusza w sposób ewidentny zasady pluralizmu i równości podmiotów nadawczych, na których straży została przecież postawiona.
Ponieważ argumentacja na rzecz decyzji odmownej – prezentowana przez członków KRRiT zarówno w skierowanym do nas piśmie, jak i w mediach składa się z półprawd i niedomówień, nie ulega wątpliwości, że stanowisko Rady zostało podyktowane względami pozamerytorycznymi, a zwłoka z jego uzasadnieniem podszyta jest obawą o reakcję społeczną. Większość obywateli rozumie, że próba ograniczenia swobód lub całkowitego wykluczenia nadawców społecznych, oddających czas antenowy również środowiskom krytycznym wobec władzy, uderza także w tych, którzy ją popierają, godzi bowiem w podstawy demokratycznego ustroju z jego pryncypium wolności słowa i wypowiedzi.
Uważamy, że należy zdecydowanie zapobiec temu, by KRRiT przyznała sobie prawo do niwelowania różnorodności poglądów. Jeżeli urząd państwowy przypisze sobie możliwość definitywnego rozstrzygania, jakie przekonania, style myślenia i postawy są słuszne, a jakie niesłuszne, znajdziemy się nieodwołalnie na drodze ku autorytaryzmowi. Odmowę KRRiT udzielenia TV Trwam koncesji cyfrowej traktujemy jako podważanie fundamentów demokratycznej Polski.

1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
8. dr Roman Andrzejewski
9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
10. dr Róża Antkowiak – UAM
11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
12. dr Adam Babula – UAM
13. dr Lidia Banowska – UAM
14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
16. mgr Janina Błaszak – PP
17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
19. dr Paweł Binek – UP Kraków
20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
22. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
24. dr inż. Krzysztof Borowiak
25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
28. dr Krystyna Celichowska – lekarz
29. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
30. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
31. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
33. dr Ewa Ciosek – UAM
34. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
35. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
36. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
37. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
38. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
39. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
40. dr Mirosława Dabert – UAM
41. mgr Jan Dasiewicz – UAM
42. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
43. mgr inż. Maria Dolata – architekt
44. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
45. inż. Józef Drausowski
46. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
47. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
48. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
49. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
50. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
51. mgr Agata Fischbach
52. dr Jerzy Fischbach
53. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska
54. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
55. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
56. mgr Bogdan Freytag
57. dr hab. Jerzy Galina – PAN
58. mgr Witold Gedymin – UE
59. dr Grzegorz Gertig – U Med
60. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
61. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
62. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
63. dr Michał Haake – UAM
64. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
65. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
66. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
67. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
68. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
69. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
70. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
71. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
72. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
73. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
74. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
75. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
76. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
77. mgr inż. Andrzej Judek
78. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
79. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
80. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
81. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
82. dr Zofia Karaszkiewicz
83. dr Anna Kasprzyk – UAM
84. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
85. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
86. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
87. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
88. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
89. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
90. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
91. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP
92. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
93. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
94. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
95. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
96. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
97. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
98. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
99. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
100. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
101. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
102. inż. Julian Kulczyński – rolnik
103. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
104. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
105. dr Katarzyna Kulińska – PAN
106. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
107. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
108. dr Przemysław Lehmann – PAN
109. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
110. dr Maria Leśniewicz – PP
111. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
112. dr Jarosław Liberek – UAM
113. mgr Jolanta Lisiak – architekt
114. mgr Rafał Lisiak – architekt
115. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
116. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
117. dr Eryk Łon – UE
118. mgr Małgorzata Łośko – UAM
119. dr Piotr Łukasiak – PP
120. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
121. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
122. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
123. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
124. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
125. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
126. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
127. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
128. mgr Jan Martini – artysta muzyk
129. mgr Helena Materny – nauczyciel
130. mgr Ryszard Materny
131. mgr Maria Matysiak – UAM
132. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
133. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
134. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska
135. dr Jerzy Michalik – UAM
136. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
137. dr Bożena Mikołajczak – UAM
138. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
139. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
140. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
141. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
142. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
143. mgr Danuta Namysłowska
144. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
145. mgr Wilhelmina Nowak
146. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
147. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
148. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
149. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
150. Włodzimiera Pajewska – UAM
151. inż. Ryszard Paprzycki
152. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
153. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
154. dr Andrzej Pawuła – UAM
155. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
156. dr Barbara Peplińska – UAM
157. dr Ryszard Piasek – reżyser
158. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
159. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
160. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
161. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
162. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
163. mgr Maria Przybylska – UAM
164. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
165. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
166. dr Jacek Radomski – UAM
167. dr Wiesław Ratajczak – UAM
168. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
169. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
170. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
171. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
172. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
173. dr Lech Różański
174. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
175. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
176. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
177. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
178. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
179. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
180. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
181. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
182. mgr Janusz Smólski
183. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
184. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
185. mgr Zygmunt Sporny – UAM
186. dr Teresa Stanek – UAM
187. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
188. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
189. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
190. mgr Gabriela Stępczak
191. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
192. mgr Bernadeta Sturzbecher -UAM
193. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
194. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
195. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
196. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
197. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
198. dr Anna Szukalska – PP
199. mgr inż. Edwin Szukalski
200. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
201. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
202. dr Mirosław Szulczyński – UAM
203. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
204. dr Hanna Szweycer
205. prof. dr hab. Michał Szweycer
206. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
207. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
208. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
209. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
210. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
211. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
212. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
213. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
214. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
215. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
216. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
217. mgr Jacek Tuchołka
218. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
219. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
220. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
221. dr Marek Wedemann – UAM
222. dr Maria Wejchan-Judek – PP
223. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
224. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
225. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
226. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
227. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
228. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
229. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
230. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
231. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
232. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
233. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
234. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
235. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
236. dr Franciszek Zerbe – lekarz
237. dr Jerzy Zerbe – UAM
238. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
239. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
240. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
241. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
242. Jerzy Żarnowski – em. HCP
243. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
244. dr Jakub Żmidziński – UAP

 

drukuj