Zarząd okręgowy PiS w Rybniku

dnia : 2 kwietnia 2012

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZARZĄD OKRĘGOWY NR 30 

RYBNIK 

Obradująca dnia 2 kwietnia 2012r Zarząd Okręgowy partii Prawo i Sprawiedliwość w Rybniku kieruje na Pana ręce stanowczy protest, w związku z nieprzyznaniem telewizji  TRWAM   miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej.

Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji godzi w podstawowy dogmat demokratycznego państwa jakim jest zasada pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wszystkich podmiotów wobec prawa.
Artykuł 52 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej   gwarantuje wszystkim równe traktowanie i bezwzględnie zakazuje dyskryminowania kogokolwiek i z jakichkolwiek powodów. Asymetryczne traktowanie nadawców przez KRRIT nosi wszelkie znamiona dyskryminacji ze względu na wyznawany światopogląd i jest wyrazme głębokiej arogancji władzy. Pozbawienie milionów katolików powszechnego dostępu do katolickich programów, .jakie oferuje Telewizja TRWAM ma charakter prewencyjnej cenzury rodem z najczarniejszych czasów PRL-u zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Rybniku niezmiennie jest przeciw kneblowaniu swobódy głoszenia poglądów jako  podstawowych wolności obywatelskich. Stanowczo domagamy się od Pana Prezesa i całej krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  zmiany decyzji   przedzielenia miejsca na multipleksie cyfrowym dlaTelewizji TRWAM w imieniu zarządu okręgowego PiS w Rybniku.

Bolesław Piecha

drukuj