Komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” GDDKiA w Rzeszowie

Rzeszów dn. 2012.01.25

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „SOLIDARNOŚĆ”
KOMISJA ZAKŁADOWA
przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie oraz Laboratorium Drogowe w Rzeszowie

Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji


Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
01-015 Warszawa

Dlatego też Światowa Federacja Polskich Kombatantów domaga się UNIEWAŻNIENIA ODMOWY KONCESJI DLA POLSKIEJ KATOLICKIEJ TELEWIZJI „TRWAM”.

PO WTÓRE, Światowa Federacja Polskich Kombatantów: na podstawie art.2 ust. 1 i art 10 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz,U nr 112, poz, 1198 z dóźtl zm.) oraz art.221 kpa, zwraca się do: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji uzasadnienia decyzji z dnia 17.01.2012 r. w sprawie ODMOWY wniosku Fundacji LUX VERITATIS o koncesję na miejsce TELEWIZJI TRWAM na multipleksach cyfrowej telewizji naziemnej.

UZASADNIENIE: 17 stycznia 2012 r. odmówiono Fundacji Lux Veritatis, właścicielowi Telewizji Trwam, rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą naziemną, w sposób cyfrowy. Przyczyny odmowy koncesji dla TV TRWAM są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem Światowa Federacja Polskich Kombatantów wnosi o pełną informację – uzasadnienie dyskryminacyjnej decyzji (czyli przyczyn dyskryminacyjnej odmowy), albowiem ta ODMOWA narusza art. 32 Konstytucji RP (równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji).

PRZYPOMNIJMY PREZESOWI I CZŁONKOM KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI TENŻE ARTYKUŁ 32 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ::

7. Wszyscy są wobec prawa równi Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym łub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą Organ Administracji winien udzielić odpowiedź w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

drukuj