Krajowa Sekcja Nauki

Warszawa dn. 03.03.2012.

KRAJOWA SEKCJA NAUKI
ul. Waryńskiego 12, lok. A 221

00-631 WARSZAWA 

Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z negatywną decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przyznania koncesji na tzw. multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam, stanowczo przeciwstawiam się stosowaniu niedopuszczalnych praktyk dyskryminujących media katolickie.

Powtórzę fragment oświadczenia Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w tej sprawie:

„… przyjmuję z głębokim niepokojem doniesienia medialne o nieprzyznaniu Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie programu Telewizji Trwam w ramach multipleksów cyfrowej telewizji naziemnej. Fakt ten dziwi tym bardziej, że koncesje otrzymało wiele stacji reprezentujących zbliżone do siebie środowiska, a nie dostała jej rozgłośnia katolicka w sytuacji, gdy 90 procent Polaków określa siebie jako osoby wierzące. Nie przekonuje prezentowane przez członka Krajowej Rady Radia i Telewizji p. Krzysztofa Lufta tłumaczenie, że Fundacja Lux Veritatis nie gwarantowała odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.”

Szanowny Panie Przewodniczący, uważam, że Krajowa Rada Radia i Telewizji powinna zrewidować swoją decyzję i przyznać Telewizji Trwam stosowną koncesję.

Pozostaję z szacunkiem

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 'Solidarność’
Prof. dr hab. Edward Malec 

drukuj