Rada Programowa Radia Zachód w Zielonej Górze

Radia „Radio Zachód”, przyjęte na posiedzenie Rady w dniu 23 II 2012.


dr Marek Kuczyński
Wiceprzewodniczący Rady

Rada Programowa Radia Zachód w Zielonej Górze wyraża zaniepokojenie wykluczeniem Telewizji Trwam z tzw. pierwszego multipleksu. Przyjmujemy z niezrozumieniem decyzję Krajowej Rady Radia i Telewizji w tej sprawie. Ta decyzja spycha na margines dyskursu publicznego głos katolików, którzy mają konstytucyjne prawo do własnych mediów i którym na równych zasadach, tak jak wszystkim innym, powinny zostać udostępnione udogodnienia organizacyjno-techniczne koncesjonowane przez państwo.

Rada Programowa „Radia Zachód”

drukuj