Rada Osiedla „Południe” miasta Krosna

Krosno 6.07. 2012 r.

Rada Osiedla „Południe”
W Krośnie
Woj. Podkarpackie
38- 400 Krosno
Ul. Kletowki 1

 

Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
01-015 Warszawa

 

Rada Osiedla „Południe” miasta Krosna /Podkarpackie/, wyraża protest przeciwko wykluczeniu Telewizji TRWAM z tzw. pierwszego multipleksu. Nic jest dla nas zrozumiała decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która narusza zasadę pluralizmu i równości społecznej wobec prawa oraz dyskryminuje głos większości katolickiej w przestrzeni medialnej.

 

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Południe
Jan Juszczak

Otrzymują:
Adresat
Radio Maryja i TV Trwam

drukuj