Rada Miasta Ełku

POSTANOWIENIE

RADY MIASTA EŁKU

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie nie przyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na Multipleksie dla Telewizji Trwam

Działając na podstawie § 20 Statutu Miasta Ełku uchwalonego uchwałą nr XX/186/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2008 r. Nr 45, poz. 956 Rada Miasta Ełku postanawia wyrazić swoje niezadowolenie z decyzji nie przyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na Multipleksie dla Telewizji Trwam oraz prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis w tej sprawie.

Rada Miasta Ełku mając na uwadze troskę o równy dostęp do środków przekazu dla wszystkich mieszkańców naszego miasta zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania Telewizji Trwam transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Wielu obywateli naszego miasta jest przekonanych, że KRRiT zastosowała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe kryteria, podejmując negatywną decyzję w sprawie przyznania transpondera. Telewizja Trwam dociera do wielu mieszkańców miasta Ełku. Jest dla nich ostoją życia w wierze naszych dziadów i wychowaniu patriotycznym. Są wśród nich osoby starsze lub chore, które ze względu na swoje ograniczenia mają utrudniony dostęp do informacji. Decyzje administracyjne KRRiT mają charakter dyskryminujący i ograniczają im dostęp do telewizji, którą chcą oglądać.

Mieszkańcy naszego miasta i my w większości katolicy mamy prawo do swojej rozgłośni na multipleksie. Telewizja cyfrowa na multipleksie o, której decyduje szanowna KRRiT jest publiczną, dlatego dobrze stałoby się gdyby Rada nie podejmowała działań wykluczenia społecznego wobec tych, którzy wymagają szczególnej troski. .

Rada Miasta solidaryzując się z obywatelami naszego miasta zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.

 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Stefan Węgłowski

drukuj