Rada Gminy Czudec

Czudec. 09.02.2012 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Rada Gminy Czudec apeluje do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie dla katolickiej Telewizji Trwam koncesji na platformie cyfrowej.

 

Odmowa przyznania koncesji dla katolickiej telewizji godzi w system demokratyczny naszego państwa, a przede wszystkim w konstytucyjną swobodę wypowiadania się w środkach masowego przekazu.

W państwie, w którym 95 % obywateli deklaruje swoją wiarę i przynależność do kościoła katolickiego, odmowa przyznania koncesji dla Telewizji Trwam godzi w uczucia milionów Polaków z powodu ograniczenia dostępu do pełnej informacji treści religijnych, a zwłaszcza dla osób starszych, cierpiących i obłożnie chorych, którzy tylko dzięki Telewizji Trwam mogą na żywo uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach i obrzędach kościoła katolickiego.

Rada gminy działając w imieniu interesów społeczności lokalnej, a przede wszystkim w interesie ludzi wierzących zwraca się o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku Telewizji Trwam.

1. KRRiT, 00-763 Warszawa ul. Sobieskiego 101

2. Radio Maryja. 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury,30

3. A/a

drukuj