Zarząd Prawicy Rzeczypospolitej w Radomiu

Zarząd Prawicy w Radomiu

17 grudnia 2011 r.

Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej
Zarząd Prawicy w Radomiu,

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie pomijaniu TV Trwam w przyznawaniu koncesji

 

W związku z pomijaniem od sierpnia br. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wniosku Fundacji Lux Veritatis o przyznanie koncesji Telewizji TRWAM na naziemne nadawanie cyfrowe, jak również brakiem jasnego i jednoznacznego uzasadnienia tej decyzji, Prawica Rzeczypospolitej wzywa Krajową Radę do ponownej analizy wniosku i podjęcia decyzji zgodnej z oczekiwaniami opinii katolickiej w Polsce i na świecie.

Prawica Rzeczypospolitej oczekuje od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stosowania przejrzystych działań zapewniających równe i sprawiedliwe traktowanie nadawców mediów elektronicznych.

(-) Marek Jurek
Prezes
Prawicy Rzeczypospolitej

drukuj