STOWARZYSZENIE Pontyfikat Papieża Jana Pawia II w Mławie

Mława 26.03.2012

STOWARZYSZENIE

Pontyfikat Papieża Jana Pawia II w Mławie

Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zwracamy się do Pana w liście otwartym, w imieniu członków, sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie z żądaniem zmiany decyzji w sprawie nieprzyznania na wniosek Fundacji Lux Veritatis miejsca dla Telewizji Trwam na przygotowywanym tzw. multipleksie cyfrowym, uprawniającym do nadawania programów w technologii cyfrowej.

Decyzja ta jest niepokojąca i niejasna, bulwersująca, dyskryminująca i krzywdząca oraz. jak widzimy celowa, zmierzająca do wykluczenia i eliminacji, co w efekcie może doprowadzić do likwidacji TV Trwam. Decyzja ta wznieca również niepokoje i oburzenie społeczne wyrażające się na dzisiaj, w ponad 1,9 mln. podpisów obywateli pod podobnymi protestami! Obnaża to słabość i politykierstwo poszczególnych członków i całej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a co więcej, narusza prawo, w szczególności Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej!

A proszę pamiętać, że działalność tego organu powinna być służbą i misją ponad wszelkimi podziałami, głównie politycznymi, dla dobra Ojczyzny i wszystkich Polaków. Jako katolicy i Polacy, mamy konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów, w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Dlatego stając w obronie niezbywalnych praw obywatelskich nie możemy pozwalać na coraz częstsze marginalizowanie i rugowanie praw. potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących w naszej Ojczyźnie!

Apelujemy więc do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o natychmiastową zmianę podjętej decyzji i przydzielenie TT Trwam miejsca na platformie cyfrowej telewizji naziemnej.

drukuj