Rada Miejska w Szydłowcu

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie nieprzyznania TV Trwam miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym.

Rada Miejska w Szydłowcu popiera starania Telewizji Trwam o uzyskanie koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym.

Stoimy na stanowisku, że zgodnie z Konstytucją RP wszyscy obywatele są wobec prawa równi i każdy ma prawo do równego traktowania przez władzę publiczną.

Popieramy głosy licznych samorządów, jak również wielu organizacji społecznych, instytucji i środowisk z całego kraju wyrażających sprzeciw wobec nieprzyznania w/w telewizji miejsca na multipleksie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Bednarczyk

drukuj