Rada Miasta Łapy

STANOWISKO

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie nieudostępniania TV TRWAM miejsca

na multipleksie cyfrowym mimo formalnego przyznania

 

Rada Miejska w Łapach wraz z wieloma innymi samorządami, organizacjami, instytucjami i środowiskami w Polsce protestowała przeciw nieprzyznaniu Telewizji „Trwam” miejsca na multipleksie cyfrowym. Solidaryzowaliśmy się w tej sprawie ze stanowiskiem Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wskazując, że odmowa przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej.

Po apelach, manifestacjach i protestach społecznych – na skalę niespotykaną od Sierpnia ‘80 – koncesja przez KRRiT została przyznana. Jednak pomimo pozytywnej decyzji i wpłacenia raty przez Fundację Lux Veritatis nadal Telewizja Trwam nie może korzystać z miejsca na multipleksie cyfrowym. Bardzo nas to niepokoi i oburza.

Niezwolnienie miejsca na pierwszym multipleksie przez Telewizję Polską jest wyrazem złej woli państwowego operatora oraz władz państwowych odpowiedzialnych za medialną spółkę. Dziwi brak reakcji KRRiT w tej sprawie. Nierealizowanie decyzji o przyznaniu miejsca na multipleksie odczytujemy jak wyraz braku dobrej woli.

Apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o niezwłoczne zrealizowanie decyzji o przyznaniu Fundacji Lux Veritatis miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.

Apelujemy o niezwłoczne opuszczenie przez TVP pierwszego multipleksu i wykazanie dobrej woli w tej sprawie. Apelujemy, aby Telewizja Trwam mogła jak najszybciej i bez przeszkód korzystać z platformy cyfrowej. Oczekujemy, że zaprzestanie się faktycznej dyskryminacji stacji o charakterze religijnym, jaką jest Telewizja Trwam, a tym samym dyskryminacji jej odbiorców, w ogromnej większości katolików.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

   

Wnioskodawcy Stanowiska

– niżej podpisani radni Rady Miejskiej

drukuj