Urząd Gminy i Miasta Raszków

Urząd Gminy i Miasta Raszków

Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa

PROTEST
Gmina Raszków – stanowisko Burmistrza oraz Radnych Gminy i Miasta Radnych. My niżej podpisani radni Gminy i Miasta Raszków wyrażamy swój sprzeciw wobec decyzji Zarządu KRRiT w sprawie odmowy  przydzielenia nadawcy Telewizji TRWAM koncesji na nadawanie w w programu na tzw.: cyfrowym multipleksie .

Decyzja KRRiT w tej sprawie jest dyskryminująca dla katolików. Jest to istotne naruszenie praw katolickiej opinii publicznej w Polsce. Decyzja ta jest niezgodna z prawnymi zasadami praworządności, sprawiedliwości, społecznej, wolności słowa, wyznania i przekonań, jak również swobody dostępu do informacji wyrażanej przez środki masowego przekazu – do których zalicza się TV Trwam .

Nadszedł czas w którym, podobnie jak było w naszej historii. – było zakazane słuchanie rozgłośni Wolna Europa. – tak dziś trzeba nam dopominać się o dopuszczenie do nadawania TV TRWAM.

Zwracamy sie do Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianę decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przyznanie Telewizji Trwam transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Chcemy tą drogą wyrazić również solidarność i zrozumienie z telewidzami tej telewizji i słuchaczami Radia Maryja i wraz z nimi oczekujemy na pozytywną decyzję wobec wniosku fundacji LUX VERITATIS.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
Halina Bedzieszak Andrzej Michalak Jan Haikówiak

Radni:
Jacek Szczurka Maria Biadała Wojciech Kulas Ewa Szymczak Karol Marszał
Krystyna Dyczak
Eugenia Przygoda
Anna (Jmwowska
Liszek Petniakowski

drukuj