Rada Miejska Białegostoku

STANOWISKO


Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nieprzyznania Telewizji „TRWAM” koncesji na rozpowszechniania programu na przygotowywanym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Białegostoku z zaniepokojeniem przyjął decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającą przyznania koncesji Fundacji Lux Veritatis, właścicielowi Telewizji „TRWAM” na rozpowszechnienie programu telewizyjnego na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.

Uważamy decyzję KRRiT za niezrozumiałą, odczytujemy ją jako ewidentne pogwałcenie przyjętych standardów społeczeństwa obywatelskiego. Domagamy się od KRRiT respektowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która gwarantuje równość obywateli wobec prawa, wolność sumienia i religii oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Pluralizm mediów, bez względu na to, jakie poglądy one reprezentują, jest podstawą budowania zawartej w Konstytucji RP zasady wolności słowa. Nie chcemy, by w przyszłości stacje radiowe i telewizyjne, odwołujące się i propagujące chrześcijański system wartości, były dyskryminowane przez KRRiT w procesie koncesyjnym.

Popieramy w ten sposób głos innych samorządów w Polsce (m.in. Rady Miasta Lublina, Łomży, Łap) oraz głosy protestu mieszkańców Białegostoku w tej sprawie.

W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Białegostoku

Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Rafał Rudnicki

drukuj