Rada Miasta Zielonka

Rada Miasta Zielonka

 

Załącznik do Uchwały NrXVII/168/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 27.02.2012 r.
Stanowisko Rady Miasta Zielonka

w sprawie miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej

Rada Miasta Zielonka, mając na względzie oczekiwania wielu Mieszkańców Zielonki oraz działając w trosce o budowanie państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli, zapewniającego pluralizm poglądów, swobodę ich głoszenia i równy dla wszystkich podmiotów dostęp do środków technicznych zapewniających możliwość prezentowania tych poglądów społeczeństwu, zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.

Wielu Mieszkańców Zielonki włączając się w realizację idei społeczeństwa obywatelskiego postuluje zapewnienie swobodnego dostępu do programów Telewizji Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej.

 

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Zielonka
Andrzej Marek Grodzki

 

drukuj