Rada Gminy Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne 2012.02.27

RADA GMINY
GRODZISKO DOLNE

Sz. P. Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
00-763 Warszawa ul. Sobieskiego 101

Stanowisko Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie nieprzyznama TV Trwam miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym.

Rada Gminy Grodzisko Dolne sprzeciwia sie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nieprzyznaniu Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Rada Gminy Grodzisko Dolne uważa, że Rzeczpospolita Polska jest krajem demokratycznym, zatem wolność słowa, mediów, poglądów oraz wyznania wymagają szczególnego poszanowania. W katolickim kraju jakim jest Polska przekaz telewizyjny .TV TRWAM” l radiowy .Radia Maryja” powinien w przyszłości również docierać do mieszkańców naszej Ojczyzny za pośrednictwem multipleksu cyfrowego. Popieramy stanowisko Konferencji Episkopatu Polski uznając, ze odmowa przyznania TV TRWAM miejsca jest naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Mając na względzie powyższe Rada Gminy Grodzisko Dolne uważa, że nie należy podejmować działań ograniczających odbiorcom dostęp do TV TRWAM – telewizji katolickiej, która ma zasięg ogólnopolski, gdyż wielu Polaków korzysta z tej formy ewangelizacji.

drukuj