Rada Miasta Mińsk Mazowiecki

OŚWIADCZENIE RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
przyjęte na XVI sesji w dniu 13 lutego 2012 r.

Radni Rady Miasta Mińsk Mazowiecki apelują do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianę negatywnych decyzji w sprawie przyznania koncesji dla TV TRWAM dotyczącej nadawania programów w systemie cyfrowej telewizji naziemnej. Nasze stanowisko jest wynikiem wielu interwencji obywateli i organizacji katolickich. Uważamy, że obecność TV TRWAM wśród nadawców telewizyjnych jest niezbędna, bowiem pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości dyskusji narodowej dotyczącej określenia współczesnych definicji dla patriotyzmu, tradycji i świadomości narodowej.

Sprawiedliwy i równy dostęp do środków masowego przekazu stanowi dla nas zasadę fundamentalną, która umożliwia pełną realizację wolności słowa, szacunku dla różnych poglądów i jest zgodna z duchem i zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Naszym wspólnym celem, niezależnym od osobistego światopoglądu, powinna być postawa wzmacniająca zaufanie wyborców do swoich reprezentantów, jako aktywnych obrońców idei społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

drukuj