Komisja Międzyzakładowa i Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia

Gdynia, 14.02.2012 r.

Pan Jan Dworak

Prezes KRRiTV

Komisja Międzyzakładowa i Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wydanie zgody na przyznanie Telewizji Trwam miejsce na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Wspieramy głosy licznych samorządów, a także wielu organizacji społecznych, instytucji i środowisk z terenu całego kraju wyrażających stanowczy protest w związku z dotychczasowym nie przyznaniem w/w telewizji miejsca na multipleksie. Wydanie zgody umożliwiłoby Telewizji Trwam nadawanie programu w technologii cyfrowej.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z Konstytucją RP wszyscy obywatele są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną. Odbiorcy Radia Maryja i Telewizji Trwam, obywatele RP mają także konstytucyjne prawa do własnych -katolickich mediów.

Z poważaniem

Do wiadomości: Prezydent RP Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

drukuj