Rada Miejska w Tarnogrodzie

Stanowisko
w sprawie nieprzyznania TV Trwam miejsca na przygotowanym multipleksie cyfrowym.

Rada Miejska w Tarnogrodzie dołączając się do głosu innych samorządów, organizacji społecznych, instytucji i środowisk katolickich w Polsce i na całym świecie stanowczo sprzeciwia się decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nieprzyznaniu Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

Solidaryzujemy się tym samym z milionami ludzi w kraju i na całym świecie, dla których Telewizja Trwam wnosi wiele radości do codziennego życia. Dając możliwość oglądania ulubionych programów katolickich, jak również uczestniczenia na żywo we Mszy Świętej. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli. Uważamy, że wykluczenie stacji narusza zasady pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz dyskryminuje katolików.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym godzi w prawa katolików, godzi w licznych odbiorców w kraju i za granicą, wśród których są ludzie chorzy, samotni i dla których Telewizja Trwam stanowi wiarygodny środek informacji. Stanowczo żądamy sprawiedliwego  traktowania w dostępie do mediów oraz respektowania swobodnego głoszenia poglądów.

Mówimy stop wykluczania katolickiej większości narodu z dostępu do ulubionych mediów.

Składamy apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prezesa Jan Dworaka o zrealizowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis i zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji Trwam ma multipleksie cyfrowym.

drukuj