Rada Miejska w Polkowicach

Apel Rady Miejskiej Polkowic o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na  multipleksie cyfrowym.

Rada Miejska Polkowic uważa decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o nieprzyznaniu Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie za wielce niesprawiedliwą i dyskryminującą dlatego apeluje o jej zmianę i przydzielenie TV Trwam należnego jej miejsca na tej platformie. licznych odbiorców tej stacji,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Wykluczenie TV Trwam z grona nadawców cyfrowych jest zaprzeczeniem zasad państwa demokratycznego i dyskryminuje jej odbiorców, narusza zasadę pluralizmu, wolności słowa oraz równości wobec prawa.

drukuj