Rada Miejska w Bełchatowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/186/12 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 29 marca 2012 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Bełchatowie dotyczące ponownego przeanalizowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Rada Miejska w Bełchatowie zwraca się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ponowne przeanalizowanie możliwości przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Wskazując swoje argumenty, pragniemy w pierwszej kolejności, w sposób zdecydowany i jednoznaczny, przychylić się do stanowiska Rady Stałej Episkopatu Polski twierdzącego, iż „wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasady pluralizmu oraz równości wobec prawa” zdecydowanej większości mieszkańców naszego kraju – co należy podkreślić – kraju katolickiego.

Brak możliwości swobodnego korzystania z dostępu do informacji o charakterze religijnym, społecznym, czy aktualności z kraju oraz ze świata – to nie jedyne kryterium, jakie należy brać pod uwagę w powyższym względzie. Telewizja Trwam to, dla tysięcy jej odbiorców – w tym także mieszkańców Bełchatowa, źródło aktualnych wydarzeń o zasięgu diecezjalnym, czy parafialnym dających tym samym poczucie przynależności do konkretnej społeczności Kościoła.

Nie bez znaczenia pozostają także liczne protesty niezliczonej ilości Polaków, ze wszystkich środowisk i lokalności naszego kraju. Fakt ten świadczyć może nie tylko o przywiązaniu do określonego źródła odbioru rzeczywistości, lecz przede wszystkim o dezaprobacie dla niemożności swobodnego dokonania takiego wyboru. Jesteśmy przekonani, iż przyznanie Telewizji Tnvam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej dla znacznej części polskiego społeczeństwa stanowiłoby niewątpliwy sygnał wskazujący na szacunek dla ich praw- praw widza i, nade wszystko, każdego obywatela.

drukuj