Rada Gminy Brańsk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X 88 12 Rady Gminy Brańsk z dnia 24 lutego 2012r.

Rady miasta Brańsk z dnia 24 luty  2012 r. w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji TRWAM

Rada Gminy Brańsk, obserwując coraz większy niepokój dotyczący praw w kwestii ładu medialnego w Polsce, zwraca się do  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjecie natychmiastowej pozytywnej decyzji w sprawie przyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Mieszkańcy Ziemi Brańskiej są przekonani, ze KRRiT dyskryminuje Telewizję TRWAM wykluczając w przyszłości dostęp do bezpłatnego odbioru tej stacji. Odbiorcy Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Są to ludzie o silnej wierze katolickiej, niejednokrotnie starsi lub chorzy, którzy poprzez niezrozumiałe decyzje administracyjne KRRiT czują się szczególnie dyskryminowani.

Nie przyznanie  tej Telewizji miejsca na multipleksie stanowi głębokie naruszenie zasad demokratycznego porządku oraz wolności przekonań światopoglądowych i religijnych. Jest to przypomnienie najgorszych czasów komunizmu, czy obecnej Białorusi dowodem lekceważenia dużej części społeczeństwa polskiego.

Rada Gminy Brańsk, solidaryzując się z mieszkańcami Polski i Polonią, w imię poszanowania demokracji, żąda przyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji TRWAM i umożliwienia swobodnej realizacji misji ewangelizacyjnej poprzez media, do której zachęcał  błogosławiony Jar Paweł II. a teraz czyni to Ojciec Święty Benedykt XVI.

Telewizja TRWAM i Radio Maryja są mediami gwarantującymi dostęp do niezależnych informacji, a także do szerokiej tematyki kulturalno-oświatowej, społeczno-politycznej i religijnej. Jest też źródłem utrzymania kontaktów z Polonią, poruszającym na antenie aktualne problemy wielu środowisk i grup społecznych, w tym problemy środowiska rolniczego, dominującego w naszej gminie.

Telewizja TRWAM ma takie samo prawo do miejsca na multipleksie, jak i inne stacje. Ma w obecnym czasie wyjątkowe społeczne uznanie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

drukuj