Rady Gminy Pcim

Apel
Rady Gminy Pcim
z dnia 25 maja 2012 r.

Rada Gminy Pcim jednocząc się z glosami lokalnego społeczeństwa oraz dużej liczby innych samorządów w Polsce zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o pozytywne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Przekaz Telewizji Trwam cieszy się oglądalnością wielomilionowej rzeszy widzów. Są nimi dzieci, młodzież, dorośli a w tym przede wszystkim osoby starsze i chore, dla których jest to jedyna możliwość uczestnictwa w życiu publicznym.

Dzięki funkcjonowaniu tej telewizji widzowie mają dostęp do rzetelnej i prawdziwej informacji jak również do programów patriotycznych, kulturalnych, historycznych, religijnych i naukowych.

Jednocześnie podzielamy stanowisko Episkopatu Polski mówiące, że odmowa przyznania TY Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej.

Solidaryzując się z naszymi obywatelami, którzy są lub zechcą być w przyszłości widzami Telewizji Trwam zwracamy się z apelem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrealizowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis i zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrocka

Do wiadomości
1. Metropolita Krakowski
2. Zarząd Fundacja Lux Veritatis
3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji I. Radio Maryja i Telewizja Trwam
5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6. Komisja Kultury i Środków Przekazu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

drukuj