Rada Gminy Sokoły

Stanowisko

Rady Gminy Sokoły z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie odmowy przyznania TV TRWAM miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym

Rada Gminy Sokoły popierając głos innych samorządów w Polsce oraz wielu organizacji, instytucji i środowisk, a przede wszystkim milionów Polaków, w tym także mieszkańców gminy Sokoły, wyraża stanowczy protest w związku z nieprzyznaniem Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie Telewizji TRWAM na przygotowywanym multipleksie cyfrowym, co uprawniałoby do rozpowszechniania programów w technologii cyfrowej.

Odmowną decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec Telewizji Trwam traktujemy jako przejaw dyskryminacji olbrzymiej grupy odbiorców katolickich. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli. Uważamy, że wykluczenie stacji narusza zasadę pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa. Solidaryzujemy się tym samym ze stanowiskiem Episkopatu Polski głoszącym, że odmowa przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym godzi w prawa katolików. Godzi w licznych odbiorców, wśród których wiele jest osób chorych i samotnych. Tej dyskryminacji powinno się stanowczo przeciwdziałać.

Rada Gminy Sokoły przyjmuje mniejsze stanowisko w tej sprawie i apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrealizowanie wniosku Fundacji Luk Veritatis oraz zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.

 

Do wiadomości otrzymują:

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
• Zarząd Fundacji Łux Veritatts
• Kancelaria Prezydenta RP
• Kancelaria Premiera RP
• Kluby Parlamentarne

drukuj