Rada Miejska w Kole

BURO RADY MIEJSKIEJ w KOLE

APEL

Do Krajowej Rody Radiofonii i Telewizji w Warszawie
w sprawie cofnięcia decyzji dot. odmowy przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie
cyfrowym telewizji naziemnej

Rada Miasta Koła dołączając do głosów innych samorządów, organizacji, instytucji i środowisk w Polsce, wyraża stanowczy sprzeciw wobec nie przyznania katolickiej telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

Popieramy stanowisko Episkopatu Polski głoszące, że odmowa przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Ta decyzja narusza również zasady pluralizmu i prawa obywateli do informacji oraz poszanowania przekonań światopoglądowych i religijnych.

Nie przyznanie miejsca na multipleksie cyfrowym jest przejawem dyskryminacji dla olbrzymiej grupy odbiorców, to postępowanie nie mające nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich.

Wykluczenie w procesie koncesyjnym telewizji o charakterze religijnym godzi również w odbiorców chorych i samotnych, dla których TV Trwam jest jedynym źródłem informacji religijnych, społecznych, bezpośrednich relacji z życia Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie, a w szczególności duszpasterskiej posługi Papieża Benedykta XVI.

Uważamy, że decyzja KRRiT pozbawiona była podstaw merytorycznych, ponieważ TV Trwam jest nadawcą społecznym, cenionym, nadającym 9 lat, utrzymującym się z datków odbiorców, posiadającym udokumentowaną stabilność finansową jedyną stacją o charakterze religijnym. Spełnia zatem wszystkie kryteria wymagane do uzyskania koncesji do nadawania na multipleksie cyfrowym, a w szczególności różnorodności programowej w stosunku do pozostałych nadawców i stabilności finansowej.

Wobec powyższego APELUJEMY do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o cofnięcie decyzji odmownej dla Fundacji Lux Veritatis, przyznanie TV Trwam należnego miejsca na multipleksie cyfrowym, poszanowania zagwarantowanych w Konstytucji praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do wolności religijnej i publicznego nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów

drukuj