Rada Miejska Gminy Rawicz

Rada Miejska Gminy Rawicz
ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego

 21 63-900 Rawicz

Stanowisko nr 2
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 kwietnia 20l2r.

W sprawie poparcia dla starań fundacji Lux Veritatis o uzyskanie miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji TRWAM

Rada Miejska Gminy Rawicz, mając na uwadze głosy mieszkańców Gminy Rawicz, wyraża poparcie dla starań fundacji Lux Veritatis w sprawie uzyskania koncesji dla telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.
Telewizja TRWAM stanowi istotne źródło przekazu. Jesteśmy przekonani, że obecność Telewizji TRWAM na multipleksie, umożliwi Polakom, w tym mieszkańcom Gminy Rawicz, dostęp do naziemnego, cyfrowego, bezpłatnie emitowanego programu katolickiego.

Z wyrazami szacunku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz
Jacek Gwizdek

drukuj