Rada Gminy Wyszki

STANOWISKO
RADY GMINY WYSZKI

 z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie nie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji
naziemnej

Rada Gminy Wyszki solidaryzując się z telewidzami i sympatykami Telewizji Trwam z terenu Gminy Wyszki, podzielając zarazem stanowisko w tej sprawie innych samorządów, organizacji, instytucji i środowisk w Polsce wyraża krytyczne stanowisko wobec nieprzyznania koncesji Fundacji I.ux Veritatis na nadawanie Telewizji Trwam w ramach pierwszego bezpłatnego multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej i przyjmuje z niezrozumieniem decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie.

Telewizja Trwam to nośnik informacji kulturalnych, oświatowych, społecznych i religijnych i jako niosący taki przekaz winien mieć zapewnione miejsce w dostępie do dobra ogólnonarodowego jakim jest naziemna telewizja cyfrowa.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym godzi w prawa licznych odbiorców, mieszkańców naszej Gminy, wśród których wiele to osoby chore i samotne. Działania takie są zagrożeniem podstawowych zasad pluralizmu poglądów i wolności słowa. Ograniczenie możliwości wypowiadania poprzez przekaz w ramach telewizji naziemnej poglądów opartych na religii i kulturze chrześcijańskiej oraz głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji narodowej traktujemy jako przejaw wykluczenia z debaty publicznej znacznej części społeczeństwa.
Rada Gminy Wyszki zwraca się z apelem do Przewodniczącego ICrajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrewidowanie postępowania koncesyjnego i uwzględnienie starań katolickiej Telewizji Trwam o miejsce na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.

drukuj