Rada Miejska w Rymanowie

 

RADA MIEJSKA W RYMANOWIE
38-480 Rymanów, ul. Dworska 42

Rymanów. 2012 -02-17

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

 

My niżej podpisani Radni Rady Miejskiej w Rymanowie prosimy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o powtórne przeanalizowanie negatywnie wydanej decyzji dla telewizji  „TRWAM” o przyznanie jej należnego miejsca na tzw. multipleksie. Uważamy , że równe korzystanie z mediów jest daleko idącą formą demokracji zagwarantowaną w Konstytucji RP.

drukuj