Rada Miejska w Starachowicach

Starachowice. 2012.04.27

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego
01-015 Warszawa

REZOLUCJA
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nie przyznania Telewizji TRWAM koncesji na cyfrowe nadawanie
naziemne.

Rada Miejska w Starachowicach dołączając się do głosu licznych samorządów, organizacji i środowisk w Polsce, wyraża zaniepokojenie z powodu nie przyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli, a jedynie eskaluje  niepotrzebne napięcia społeczne.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym godzi w prawa katolików; a szczególnie wielu osób starszych, chorych i samotnych.

Jako Radni Rady Miejskiej w Starachowicach wybrani w wolnych i demokratycznych wyborach działając w trosce o uszanowanie praw tych mieszkańców naszego miasta, którzy są lub zechcą być w przyszłości widzami Telewizji TRWAM apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianę decyzji i przyznanie Telewizji TRWAM należnego jej miejsca na multipleksie cyfrowym.

 

Otrzymują :
1) Adresat
2) Telewizja TRWAM

drukuj