Kapituła Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”

Kapituła Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”
Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki
Ul. Wrzeciono 39 m. 46 Warszawa

List otwarty do:
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Marszałka Sejmu Ewy Kopacz
Premiera Rządu RP Donalda Tuska
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Przewodniczącego Jana Dworaka

Zwracamy się z apelem do Konstytucyjnych organów Państwa Polskiego o przywrócenie porządku demokratycznego Państwa.

Z oburzeniem przyjęliśmy decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie przyznając koncesji Telewizji Trwam na nadawanie na multipleksie cyfrowym, odebrała milionom Polaków w Kraju i za granicą podstawowe prawo człowieka do korzystania z pluralizmu medialnego i wolnego wyboru.

Domagamy się o wpłynięcie na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji celem ponownego rozpatrzenia wniosku Fundacji Lux Veritatis i przyznania miejsca na nadawanie przez Telewizję Trwam w paśmie cyfrowym.

Przypominamy, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostali wydelegowani przedstawiciele Prezydenta RP, Parlamentu i Premiera RP, którzy są zobowiązani do stania na straży przestrzegania praw człowieka i zachowania standardów demokratycznego Państwa. Są one dziś łamane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dyskryminując tym samym miliony Katolików w Naszym Kraju i poza jego granicami, odmawiając im prawa do wyznawania i przekazywania swojej głębokiej wiary, poglądów i patriotyzmu zaczerpniętego z ofiarności i męczeństwa naszych przodków i tysiącletniej tradycji Chrześcijańskiej.

Mamy pełne prawo do możliwości publicznego odbioru na falach eteru przekazu wiary i prawdy, co gwarantuje Telewizja Trwam. Przypominamy, że wolność Ojczyzny mierzy się wolnością jej obywateli i że za tą wolność zginęło w stanie wojennym wielu robotników i Kapłanów, a nasz Patron i Orędownik Ksiądz Jerzy Popiełuszko został męczeńsko zamordowany za głoszenie ewangelicznej prawdy i wyrażanie troski o Naród i Ojczyznę. Czyżby przedstawicielom obecnych Władz naszego Państwa i ich funkcjonariuszom marzył się powrót do tamtych nieszczęsnych czasów?

Domagamy się uszanowania wartości kilkunastu pokoleń Polaków, w tym obecnych Patronów Naszej Ojczyzny: Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki i umiłowanego Papieża Polaka Jana Pawła II, którzy swoim życiem i postawą wyrażali miłość do Boga i Ojczyzny oraz domagali się wolności słowa i swobodnego wyznawania wiary i ideałów.

Nie zgadzamy się na kształtowanie Polskiego Narodu jedynie poprzez media komercyjne w oparciu o fałszywe ideologie i zakłamany laicki światopogląd. Wyrażamy dezaprobatę wobec narzucania Polakom niegodziwych standardów europejskich, eliminujących z ich życia potencjały dobra oparte na fundamencie Chrześcijańskiej wiary.

Przewodniczący Kapituły – Ryszard Walczak

Kapituła Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” składająca się z osobistości z pośród wyróżnionych.

Wiceprzewodniczący Jan Marczak
Ks. Stanisław Małkowski
Ks. Prałat płk Sławomir Żarski
O. Paulin Eustachy Rakoczy
Ks. Dziekan Mieczysław Stefaniuk
Ks. Dziekan Stanisław Kuć
Ks. Prałat Józef Maj
Ks. Dziekan Jan Andrzejewski
Pani Gen. Ewa Błasik
Aktorka Halina Łabonarska
Aktor Jan Pietrzak
Sędzia Bogusław Niezieński
Prof. Wiesław Wysodzki
Redaktor Anita Gargas
Jan Kasprzyk
Andrzej Melak
Ks. prof. Feliks Felejewski
Ks, Prałat Edward Żmijewski
Ks, Kanonik Edward Kowara
Misjonarz O. Jerzy Garda
Kazimierz Andrzej Zych
Andrzej Michalik
Jan Waś 

drukuj