Uczestnicy Marszu w obronie TV Trwam w Białymstoku

STANOWISKO
UCZESTNIKÓW MARSZU W OBRONIE TV TRWAM
I WOLNOŚCI W MEDIACH W BIAŁYMSTOKU
w sprawie nieprzyznania Telewizji TRWAM
miejsca na multipleksie cyfrowym
z dnia 18 marca 2012 roku

Nasz dzisiejszy marsz odbywa się w obronie Telewizji TRWAM ? jest to nasz zdecydowany protest przeciwko nieprzyznaniu fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji Trwam, miejsca na multipleksie cyfrowym. Uważamy to działanie za niedopuszczalne, dyskryminujące i krzywdzące katolików.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, odrzucając wniosek, nie wzięła pod uwagę głosu milionów odbiorców tej głównej katolickiej stacji. Uczyniła to w najgorszym stylu ? urzędniczego dyktatu, który nie liczy się z podmiotowością uczestnika postępowania. Nie dając szansy złożenia wyjaśnień, nie interpretując spornych kwestii na rzecz i dla dobra wnioskodawcy. To styl urzędniczego samowładztwa, w którym polityczny urzędnik wie najlepiej i nie musi się liczyć z uczestnikiem postępowania.

Sposób rozstrzygania tej sprawy oraz skutek i intencje powodują, że mamy prawo przypuszczać, iż przyczyny tej decyzji są polityczne. Mamy powody sądzić, że odbyło się to za zgodą najwyższych władz państwowych, którym takie rozstrzygnięcie odpowiadało. Odpowiadało tym bardziej, im mocnej władza ta prowadzi walkę polityczną na polu informacyjnym i propagandowym.

Decyzja ta godzi w wolność religijną. Jej uznaniowość nie ma nic wspólnego z prawem ? jest za to jaskrawym przejawem dyskryminacji katolickich mediów i jawnym działaniem na rzecz wykluczenia z obszaru odbioru cyfrowej telewizji ogromnej rzeszy wierzących widzów. Nieprzyznanie miejsca na multipleksie oznacza, że wraz z wyłączeniem telewizji analogowej w Polsce Telewizja Trwam przestanie być dostępna dla ogromnej rzeszy odbiorców. I to jest faktyczny cel tej decyzji. W postępowaniu KRRiT nie chodzi o prawdę, ani o obiektywizm, ale zamknięcie ust dla Telewizji TRWAM ? właśnie za to, że głosi prawdę i prezentuje niezależne sądy.

Faktycznie więc jest to także marsz w imię wolności słowa i w obronie wolnych niezależnych mediów, bowiem dyskryminacja katolickiej Telewizji jest jawnym zamykaniem ust katolikom, zamykaniem ust tym, którzy mają odwagę mówić i myśleć niezależnie.

Apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianę decyzji. Żądamy przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Żądamy równych praw i wolności słowa dla mediów katolickich i niezależnych.

W imieniu organizatorów dziękujemy za liczny udział w marszu. Nie przestawajmy na różne sposoby wyrażać protest ? aż do skutku. Tej sprawy nie wolno odpuścić. Dziś każdy przyzwoity człowiek powinien tę sprawę poprzeć ? w imię demokracji, wolności i równego traktowania obywateli.

– Solidarni 2010 Białystok

– Prawo i Sprawiedliwość Zarząd Okręgowy w Białymstoku

– Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

– NSZZ „Solidarność”-80 Ziemi Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskiej

– Biura i Koła Radia Maryja w Białymstoku

– Białostocki Klub Gazety Polskiej

– Ruch im. Lecha Kaczyńskiego w Białymstoku

– Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

– Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Białymstoku

– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej

– Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

– Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej

– Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Białymstoku

– Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza w Białymstoku

– Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

– Podlaskie Stowarzyszenie Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

– Patriotyczne Podlasie

– Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku

– Fundacja Smoleńsk 2011

– Fundacja Klub Konserwatystów

– Fundacja Obowiązek Polski

drukuj