Kongres Polonii Amerykańskiej na Florydzie

PO Box 291465. Darie.

FI 33329 Pompano Beach. Floryda.

11 lutego. 2012.

POLISH AMFRICAN CONGRFSS OF FLORIDA 

Jan Dworak
Przewodnicząc) Krajowej Rad) Radiofonii i Telewizji
Warszawa. Polska

Szanowny Panie Prezesie.

w imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej na Florydzie wyrażamy zdecydowany protest przeciwko odmowie przyznania miejsca dla Telewizji Trwam w systemie TV cyfrowej multipleks przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji, której jest Pan Prezesem.

Uważamy, ze pozbawianie ponad półmilionowej rzeszy Polaków zamieszkałych obecnie na Florydzie dostępu do programów Telewizji Trwam stanowi antykonstytucyjne ograniczanie wolności wypowiedzi i prawa dostępu do dóbr kultury i twórczości artystycznej.

Wolność wypowiedzi gwarantuje wolność wyrażania swoich poglądów za pomocą wszelkich dostępnych Środków przekazu, w tym również telewizji. Pozbawianie Polaków poza granicami kraju dostępu do programów o tradycyjnych i głęboko zakorzenionych w naszej kulturze wartościach katolickich jest sprzeczne z podstawowymi zasadami demokracji. Dlatego też apelujemy o zmianę decyzji w tej ważnej dla rzeszy zamieszkałych na Florydzie Polaków.

Z poważaniem
Prof. Dr. Zdzisław- Wesołowski
Prezes. Kongresu Polonii Amerykańskiej na Florydzie.
Jerzy Bogdziewicz Vice President

drukuj