Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

Uchwała nr 5/2012 

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
z dnia 30 stycznia 2012 roku

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski postanawia, podobnie jak w przypadku obrony polskich lasów przed włączeniem ich do sektora finansów publicznych, zwrócić się z apelem o zbieranie podpisów w proteście przeciwko dyskryminującej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nieuwzględnienia wniosku na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej dla katolickiej stacji TV Trwam.

TV Trwam bardzo aktywnie włączyła się w obronę polskich lasów w odróżnieniu od innych środków społecznego przekazu i jest to prawdopodobnie jeden z powodów jej dyskryminacji. Szczegółowe informacje: www.ekorozwoj.pl.

Niniejsza uchwała zostaje przesłana do wszystkich dostępnych nam środków społecznego przekazu.

 

Prof. dr hab. Jan Szyszko
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

 

drukuj