Rada Gminy Szytniki

RADA GMINY SZCZYTNIKI
62 – 865 Szczytniki
Szczytniki

Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa

Apel Rady Gminy Szczytniki w sprawie Telewizji Trwam

Rada Gminy Szczytniki jednocząc się z głosami dużej liczby innych samorządów w Polsce zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o pozytywne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Program Telewizji Trwam jest skierowany do wielomilionowej rzeszy widzów. Dzięki tej telewizji widzowie mają dostęp do rzetelnej informacji, mają dostęp do programów patriotycznych, kulturalnych, historycznych, religijnych i naukowych. Odbiorcami Telewizji Trwam są dzieci, młodzież, dorośli, w tym osoby starsze i chore, dla których jest to jedyna możliwość uczestnictwa w życiu publicznym.

Jako Rada Gminy Szczytniki stajemy dziś na straży demokracji, na straży przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która gwarantuje każdemu obywatelowi wolność przekonań i wypowiedzi. Gwarantuje prawo do wyrażania swoich poglądów i równego traktowania. Przekonani, że żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie panuje wolność słowa zwracamy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zapewnienie telewidzom możliwości dokonania wyboru stacji telewizyjnych i raz jeszcze prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie.

Przewodniczący Rady Andrzej Kupaj

Do wiadomości:
1. Fundacja Lux Veritatis- Telewizja Trwam
2. Media

drukuj