fot. flickr.com

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dzisiejszym posiedzeniu rządu

Rozpoczyna się dziś posiedzenie rządu. Wyjątkowo obradom ma przewodniczyć wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński. Premier Mateusz Morawiecki przebywa bowiem na szczycie Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. W porządku obrad znajdzie się, m.in. projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Sochaczewa, że Fundusz Dróg Samorządowych będzie „największym funduszem remontu dróg lokalnych, powiatowych i gminnych w ciągu ostatnich 30 lat”. Według resortu finansów w przyszłym roku fundusz będzie gotowy na wsparcie samorządów kwotą sięgającą blisko 6 mld zł. Zgodnie z projektem, Fundusz Dróg Samorządowych ma zostać utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego i działać na zasadach zbliżonych do istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego. Głównymi źródłami finansowymi funduszu mają być m.in. wpłaty pochodzące z budżetu państwa.

W porządku obrad rządu znalazł się także opracowany przez MON projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy dotyczącej ubezpieczeń rolnych. Zaproponowano w nim korzystniejsze dla rolników warunki ubezpieczenia od suszy, przy zachowaniu dopłaty z budżetu państwa. Po zmianie przepisów, gdy rolnik zdecyduje się na ubezpieczenie od jednego ryzyka suszy, to jego udział własny może sięgnąć 30 proc. wartości odszkodowania, w zamian za niższą składkę. Takie rozwiązanie ma zachęcić zarówno rolników, jak i zakłady ubezpieczeniowe do zawierania umów.

W porządku obrad rządu jest ponadto projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, który wprowadza kary za ingerencję w stan licznika samochodowego oraz dokument pt. Polityka Lekowa Państwa, określający priorytety działań rządu w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

TV Trwam News/RIRM

drukuj