fot. pixabay.com

Posiedzenie rządu ws. przekształcenia OFE w IKE

Rząd zajmie się dziś projektem ustawy zakładającym przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w Indywidualne Konta Emerytalne. Przeniesienie środków miałoby nastąpić 28 stycznia 2022 roku.

Przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w Indywidualne Konta Emerytalne pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Według planów rządu przekształcenie w IKE miałoby nastąpić 28 stycznia 2022 roku. Wtedy też minimalna alokacja w krajowe akcje na wynieść 75 procent.

Według projektu ustawy przekazanie pierwszej transzy opłaty przekształceniowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma nastąpić do 11 lutego przyszłego roku, a drugiej do 28 października. W projekcie założono też, że przekształcone aktywa zostaną podzielone na dwa subfundusze: emerytalny i przedemerytalny. Ten drugi ma uwzględniać stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Projekt ustawy zakładający przekształcenie OFE w IKE ma wejść w życie 1 czerwca 2021 roku.

TV Trwam News

drukuj