Niepełnosprawnym łatwiej będzie skrócić czas pracy

Od dziś niepełnosprawnym łatwiej będzie skrócić czas pracy. Weszła w życie rządowa ustawa, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Chodzi o osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, będą one pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Tymczasem w przeciągu pół roku na chronionym rynku zatrudnienia pracę straciło 16 tys. osób, a 50 zakładów pracy chronionej upadło.

To efekt ustawy okołobudżetowej – zwrócił uwagę senator Bogdan Pęk. Podkreślił, że wszystkie działania koalicji PO-PSL od siedmiu lat zmierzają do oszczędności budżetowych. Rząd a także prezydent wyspecjalizowali się natomiast w działaniach propagandowych.

Po pierwsze, podpisał wszystkie ustawy odbierające dopłaty, dotacje, subwencje socjalne, a następnie wychodzi z wielką kampanią propagandową, jak to będzie dbał o ludzi biednych i mniej zamożnych. Tak samo jest i w tym przypadku. Jest to działanie pozorowane, które ma sprawić wrażenie, że koalicja się nawróciła i działa na rzecz ludzi biedniejszych. To jest tak naprawdę kij, który ma dwa końce i uderza w podstawy bytu tych ludzi – powiedział senator Bogdan Pęk.

Niepełnosprawnych pracowników nadal dotyczyć będzie zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wskazanymi w ustawie wyjątkami).

RIRM

drukuj