W Tarragonie został beatyfikowany Mariano Mullerat i Soldevila – męczennik za wiarę

W Tarragonie został beatyfikowany kolejny męczennik za wiarę podczas religijnego prześladowania, jakie miało miejsce w okresie hiszpańskiej wojny domowej. Mariano Mullerat i Soldevila był lekarzem, głową rodziny i osobą głęboko wierzącą. Uroczystości beatyfikacyjnej przewodniczył ks. kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

O małżeństwie i rodzinie w Madrycie

Apostolski Trybunał Roty Rzymskiej i Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Św. Damazego zorganizowali w Madrycie dwudniowe spotkanie poświęcone małżeństwu i rodzinie w świetle ostatnich dokumentów papieża Franciszka. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem.

Uroczystości 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II będą także w Rzymie

W dniach 5 i 6  lutego 2019 roku odbyło się coroczne zebranie członków Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą przy ołtarzu św. Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, który zgodnie ze statutami jako metropolita krakowski sprawuje władzę zwierzchnią Fundacji.

Ks. abp M. Jędraszewski przy grobie św. Jana Pawła II: Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala – tymi słowami z dzisiejszego czytania z Listu do Hebrajczyków (12, 2) ks. abp Marek Jędraszewski rozpoczął homilię podczas Mszy Świętej przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie. We Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abp Marka Jędraszewskiego uczestniczyli ks. kard. Stanisław Ryłko, ks. abp Józef Kowalczyk, księża pracujący i studiujący w Rzymie oraz księża z Polski.  

Lublin: Ruszyła kampania „Wolni – Niewolni” na rzecz pomocy ofiarom handlu ludźmi w Afryce

Ruszyła kampania „Wolni – Niewolni”. Jej celem jest zebranie środków potrzebnych głównie na uratowanie i rehabilitację dzieci i osób dorosłych, będących ofiarami handlu ludźmi w Afryce. Zebrane pieniądze zostaną przekazane fundacji HAART Kenya, która pomaga takim osobom. Akcja potrwa do czerwca.