O religijności w Hiszpanii

W Hiszpanii co dziesiąta osoba i zaledwie 4 proc. ludzi młodych w wieku 18-24 uczęszcza regularnie na Mszę św.,. Po raz pierwszy liczba ateistów, agnostyków i niewierzących jest wyższa niż katolików praktykujących, wynika z danych, które opublikował Ośrodek Badań Socjologicznych CIS.