Spotkanie koordynatorów ŚDM i duszpasterzy młodzieży

Pod przewodnictwem ks. bpa Marka Solarczyka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, odbyło się spotkanie duszpasterzy młodzieży oraz koordynatorów Światowych Dni Młodzieży. Rozmowy dotyczyły przygotowań do październikowego synodu biskupów i ŚDM w Panamie, które odbędą się w 2019 roku.

„Z Kujaw do Panamy” – przygotowanie do ŚDM 2019

Młodzież województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje się wspólnie do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r. Od 2017 r. patronem tej ziemi jest św. Jan Paweł II, inicjator ŚDM i orędownik w budowaniu wspólnej tożsamości i jedności całego regionu. Grupę tworzy 90 osób z diecezji bydgoskiej, włocławskiej oraz wspólnej grupy diecezji toruńskiej i redemptorystów, w większości mieszkańcy Kujaw i Pomorza.

Katowice: zakończyło się ogólnopolskie spotkanie Rycerzy Kolumba

Ewangelizacja to nie tylko głoszenie treści Ewangelii, bo Jej można nauczyć się na pamięć, nawet będąc niewierzącym. To ukazywanie siebie jako świadka Chrystusa – mówił do Rycerzy Kolumba ks. abp Wacław Depo. Ponad 300 Rycerzy zgromadziło się 18 i 19 maja w Katowicach na Konwencji Stanowej – dorocznym spotkaniu członków organizacji z całej Polski.