fot. PAP/Tomasz Gzell

Wspólna oferta turystyczna państw Grupy Wyszehradzkiej

Kraje Grupy Wyszehradzkiej przygotują wspólne oferty dla turystów z Azji i USA. Chcemy, by turyści, którzy przyjeżdżają do Pragi, odwiedzili także inne kraje Europy Środkowej – podkreślił wiceminister sportu i turystyki Dawid Lasek.

W ostatnich latach odnotowano wzrost, jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających poszczególne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Absolutnym liderem są Czechy z imponującym wynikiem 300 tys. wizyt z samych tylko Chin.

Promocja regionu i przygotowanie wspólnej oferty turystycznej było tematem dzisiejszego spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentował wiceminister sportu i turystyki Dawid Lasek.

– Chcielibyśmy wdrożyć taki plan, aby w ramach Europy Środkowej zafunkcjonowało coś, co można nazwać roboczo „domem marek środkowoeuropejskich”. Chcemy tworzyć wspólne pakiety, aby turyści, którzy przybywają na kilkudniowe pobyty, choćby do Pragi[…], także zawitali do Polski, na Słowację czy na Węgry – mówił wiceminister Dawid Lasek.

Współpraca w dziedzinie turystyki jest dla naszych krajów korzystniejsza niż konkurencja – wskazywał wiceprzewodniczący węgierskiej agencji turystyki Peter Princzinger.

– Z radością odnotowujemy, że nasi partnerzy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie turystyki myślą podobnie. Pojawia się oczywiście pytanie, co jest ważniejsze? Konkurencja między naszymi krajami czy współpraca? Uważam, że zalety płynące ze współpracy przewyższają wszystkie ewentualne minusy, jakie tkwią w konkurencji – powiedział Peter Princzinger.

Przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Plan Marketingowy na 2017 rok. Na promocję wspólnej oferty turystycznej w USA, Rosji czy Azji przeznaczonych ma zostać 315 tys. euro. Zgodziliśmy się co do tego, że dla naszych krajów turystyka jest istotną gałęzią gospodarki, ma duży wkład w tworzenie PKB – podkreśliła wiceminister rozwoju regionalnego Czech Klara Dostalowa.

– We wszystkich krajach zatrudnienie w turystyce to od 4 do 5 proc. osób, także jest to duży potencjał dla rozwoju naszych państw. Zastanawialiśmy się nad tym, jak organizujemy turystykę w poszczególnych krajach, jak dofinansowujemy to z budżetu państwa, kiedy nie mamy funduszy europejskich – zaznaczyła czeska wiceminister rozwoju regionalnego Klara Dostalowa.

Dlatego przedstawiciele poszczególnych państw we współpracy z Komisją Europejską chcą przygotować wspólny pakiet rozwiązań dla turystyki po 2020 roku. Perspektywa na lata 2013-2020 wyłączyła turystykę, jako beneficjentów polityki spójności – przekonywał wiceminister Dawid Lasek.

– Dzisiaj umówiliśmy się, że tutaj będziemy uzgadniać wspólne stanowisko przed otwarciem stołu negocjacyjnego w ramach przygotowań do uruchomienia kolejnej perspektywy finansowej i będziemy bardzo ściśle współpracować po to, aby wespół z Komisją Europejską przygotować pakiet rozwiązań dla turystyki na perspektywę po 2020 roku – dodał Dawid Lasek.

W ramach współpracy organizowane będą m.in. wspólne stoiska na targach turystycznych oraz wizyty studyjne dla zagranicznych biur podróży. Poprzez przygotowanie wspólnych produktów turystycznych czy materiałów promocyjnych wspierana ma być także turystyka przygraniczna.

TV Trwam News/RIRM

drukuj