Rozpoczęło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej

We wtorek przed południem w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie rozpoczęło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji będą rozmawiać m.in. o sprawach UE w związku z Brexitem.

Premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkają się podczas roboczego śniadania; następnie na godz. 13.15 zaplanowano wspólną konferencję prasową: premier Beaty Szydło, premiera Węgier Viktora Orbana, premiera Czech Bohuslava Sobotki i premiera Słowacji Roberta Fico.

Premierzy będą dyskutować na temat oczekiwań w sprawie procesu negocjacji z Wielką Brytanią. Szefowie rządów V4 omówią również rezultaty sobotniego szczytu UE w Rzymie; wymienią też poglądy na temat migracji oraz reformy europejskiego systemu azylowego.

W środę premier Theresa May ma wysłać oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział już, że przygotuje projekt wytycznych dla 27 krajów w ciągu 48 godzin od otrzymania pisma z Downing Street. Tusk zapowiedział już zwołanie na 29 kwietnia szczytu 27 państw UE, by przyjąć wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu.

Ponadto premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej wezmą udział w odbywającym się w Warszawie Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej „Central Eastern Europe Innovators Summit”, którego głównym organizatorem jest Polski Fundusz Rozwoju. Na Kongres są zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów Grupy Wyszehradzkiej, start-upów i organizacji pozarządowych.

Szefowie rządów wezmą udział części Kongresu poświęconej polityce regionalnej V4, czyli w debacie „Współpraca w regionie na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki”.

Po niej nastąpi podpisanie „Deklaracji Warszawskiej o Innowacyjności”. Dokument ma uporządkować i zainicjować współpracę pomiędzy – m.in. agendami rządowymi, instytucjami badawczymi, ośrodkami uniwersyteckimi i samorządami w krajach V4. Zakłada m.in. wzmocnienie współpracy w zakresie badań, technologii, innowacji i cyfryzacji, wymianę praktyk w dziedzinie innowacji oraz rozszerzenie współpracy regionalnej klastrów i start-upów, a także współpracę w zakresie patentów oraz realizację wspólnych projektów, współfinansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. prezydencję w IVF sprawuje Słowacja. Fundusz prowadzi programy grantowe, programy stypendialne. W 2017 r. fundusz dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów.

PAP/RIRM

drukuj