fot. flickr

[TYLKO U NAS] A. Mularczyk: Z dokumentu ONZ z 1969 r. wynika wprost, że nie zrzekliśmy się reparacji od Niemiec

Dotarliśmy do dokumentu ONZ z 1969 r., z którego wynika wprost, że Polska nie zrzekła się reparacji od Niemiec za II wojnę światową – powiedział przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. odszkodowań wojennych od Niemiec Arkadiusz Mularczyk. W przeciągu roku uda nam się ustalić całościową kwotę, jakiej powinna się Polska domagać – oświadczył polityk w sobotnich „Aktualnościach dnia” na antenie TV Trwam.

Wczoraj powstał parlamentarny zespół ds. odszkodowań wojennych od Niemiec. Funkcję przewodniczącego w gremium objął poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Polityk tłumaczył, jaką formułę przyjął zespół parlamentarny i jakie są jego najważniejsze zadania.

Chcemy wskazać ścieżki i procedury prawne, jakie państwo polskie powinno podjąć, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń za straty wojenne od Niemiec. Drugą kwestią jest oszacowanie strat i szkód, jakie poniosła Polska podczas II wojny światowej. Jest to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ przez ostatnie 70 lat zostało zgromadzonych bardzo wiele dokumentów, analiz i raportów. Były one również sporządzane w okresie PRL – wskazał polityk.

Naszym celem jest ujednolicić wszelkie możliwe analizy i oszacować straty na współczesną wartość pieniężną – dodał.

Arkadiusz Mularczyk wymienił dokumenty, które w przeszłości analizowały straty wojenne Polski podczas II wojny światowej.

Biuro odszkodowań wojennych przygotowało taki raport w latach 1945-1947. W późniejszych czasach również były sporządzane dokumenty, m.in. przez rząd Cyrankiewicza w 1970 r. Musimy dziś te wszystkie dokumenty zebrać i zastanowić się, jaką przyjąć metodologię przeliczania tych strat na współczesną wartość pieniądza. Przed nami jest więc ciężka i żmudna praca – powiedział przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. odszkodowań wojennych od Niemiec.

Mam przekonanie, że w przeciągu roku uda nam się ustalić całościową kwotę, jakiej powinna się Polska domagać od Niemiec za straty wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej – podkreślił Arkadiusz Mularczyk.

Dotarliśmy do dokumentów z ONZ z 1969 r., w których wprost jest mowa o tym, że Polska nie zrezygnowała z reparacji wojennych od Niemiec – mówił gość „Aktualności dnia”.

To jest zadziwiające, że przez wiele lat wszyscy mówili o tym dokumencie w publikacjach historycznych czy analizach prawnych, ale nie było do niego dostępu. Co więcej, niektórzy twierdzili, że ten dokument potwierdza zrzeczenie się Polski reparacji wojennych. Z Panem Józefem Menesem (sekretarz zespołu doradców prezydenta Warszawy prof. Lecha Kaczyńskiego, który przygotowywał raport o stratach wojennych Warszawy) wystąpiliśmy do polskiej placówki przy ONZ o ten dokument. Po kilku tygodniach udało się uzyskać o nim informacje. Jest to dokument Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka ONZ, który został opublikowany 24 listopada 1969 r. Wynika z niego wprost, że ówczesny rząd PRL domagał się podjęcia działań od ONZ polegających nie tylko na ukaraniu zbrodniarzy wojennych i osób, które popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości, ale przede wszystkim domagał się ustalenia procedur i podzielności odszkodowawczej za zbrodnie i szkody wojenne – powiedział Arkadiusz Mularczyk.

Całość programu „Aktualności dnia” z udziałem posła Arkadiusza Mularczyka można odsłuchać [tutaj].

 

RIRM

drukuj