fot.twitter.com

TK ws. artykułu na stronie Wyborcza.pl.

Trybunał Konstytucyjny informuje, że opublikowany w dniu dzisiejszym na stronie Wyborcza.pl artykuł pt. „Prezes Trybunału Konstytucyjnego nielegalna? Złamała przepisy, które uchwalił PiS” zawiera nieprawdziwe informacje.

Treść artykułu stanowi manipulację danych przekazanych redakcji w ramach dostępu do informacji publicznej przez Biuro Trybunału. Podejmując próbę dyskredytacji Prezesa TK, autorka dla uzasadnienia swoich tez przywołuje rozwiązania zawarte w przepisach, które nie weszły w życie w dniu przeprowadzania wyboru kandydatów na Prezesa TK. Pomija natomiast faktyczne podstawy prawne służące zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego i przeprowadzeniu wyboru kandydatów, a także określające procedurę przyjęcia uchwały i jej wymogi formalne.

Komunikat TK/PAP

drukuj