Wpisy

Zapiski z synodu

“Nuntius”, czyli przesłanie Synodu Biskupów do Ludu Bożego nabiera coraz pełniejszej formy i niebawem będzie przegłosowane. Jest to tekst oddający treść