(fot. PAP/EPA)

Zakończyło się Zgromadzenie Synodu Biskupów

W niedzielę zakończyło się XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Jego tematem była „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Uroczystej Eucharystii w Bazylice Św. Piotra przewodniczył Ojciec św. Benedykt XVI. We Mszy św. transmitowanej w Radiu Maryja i TV Trwam uczestniczyło 260 ojców synodalnych.

Wiele osób potrzebuje nowej ewangelizacji, nowego spotkania z Jezusem Chrystusem, który może ponownie otworzyć ich oczy – powiedział w homilii Ojciec św.  Papież nawiązał do Ewangelii św. Marka o Bartymeuszu. Był on osobą „bardzo zamożną”, która utraciła bogactwa.

Jak powiedział Benedykt XVI przykład ten pobudza nas do zastanowienia i zachęca do przemyśleń, że są bogactwa niematerialne, cenne dla naszego życia, które możemy utracić.

– Słowo Boże ma coś szczególnego do powiedzenia szczególnie nam, którzy w tych dniach stawaliśmy w obliczu pilnej potrzeby głoszenia na nowo Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary. Tam, gdzie Ogień Boży jest podobny do żaru, który wymaga rozniecenia, aby stał się ogniem żywym, dającym światło i ciepło dla całego domu – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

Nowa ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła stwierdził Papież. Zwrócił uwagę na trzy wskazania duszpasterskie wypływające z Synodu. Pierwsze dotyczące sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Potwierdzono potrzebę, by odpowiednia katecheza towarzyszyła przygotowaniu do chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Drugie związane z zadaniami Kościoła.

– Nowa ewangelizacja jest zasadniczo związana z misją Ad Gentes. Zadaniem Kościoła jest ewangelizacja. Głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy dotychczas nie poznali Jezusa Chrystusa. Trzeci aspekt dotyczy osób ochrzczonych, które jednakże nie żyją zgodnie z wymogami chrztu św. Zwrócona jest na nich szczególna uwaga Kościoła, aby na nowo spotkały Jezusa Chrystusa – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

Ojciec św. zwracając się do wiernych w Watykanie, zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański mówił, że synod zbiegł się z 50-ta rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II, jak też z Rokiem  Wiary.

Papież stwierdził, że wysłuchał i zebrał wiele uwag które, będzie próbował uporządkować i opracować, aby zaofiarować całemu Kościołowi organiczną syntezę i spójne wskazówki. Dodał, że z tego Synodu wypływa wzmocnione wezwanie do odnowy duchowej samego Kościoła, aby mógł odnowić duchowo zsekularyzowany świat.

Na zakończenie spotkania Papież tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków mówił o potrzebie powrotu do praktyk religijnych.

– Dzisiaj rano zakończył się Synod Biskupów. Przypominał on, że nowa ewangelizacja jest zadaniem nas wszystkich. Domaga się od nas gorliwości odrodzenia życia sakramentalnego, powrotu do praktyk religijnych ze strony tych, którzy oddalili od Kościoła korzenie orędzia Chrystusa, wszystkim, którzy go jeszcze nie znają. Niech Boży Duch ożywi nasze serca mocą wiary, obudzi potrzebę trwania w bliskości z Bogiem. Na realizację tych ważnych zadań z serca wam błogosławię!– powiedział Ojciec św. do Polaków.

RIRM 

drukuj