Wpisy

Policyjna akcja „Prędkość” na polskich drogach

Policjanci będą prowadzić dzisiaj na polskich drogach działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Prędkość” – poinformował PAP kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że głównym celem działań będzie egzekwowanie od kierowców przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Ważą się losy Ruchu

Wierzyciele Ruchu mają dziś zdecydować czy umorzyć spółce część długów. Ta decyzja może zaważyć na przyszłości firmy. Ruch chce by najwięksi wydawcy, którym zalega ponad 140 mln zł, wymazali 80 procent tego długu. Z kolei mniejsi wydawcy, którym jest dłużny od 100 tys. do 1 mln zł, mieliby zapomnieć o połowie należności.

Trudna sytuacja „Ruchu”

Czytelnicy mogą przyczynić się do uratowania spółki „Ruch”, która zajmuje się kolportażem i sprzedażą prasy w Polsce. Firma znajduje się w złej sytuacji finansowej. Zalega też z płatnościami za prasę, co stawia w trudnej pozycji również wydawców wielu gazet.