Wpisy

Ważą się losy Ruchu

Wierzyciele Ruchu mają dziś zdecydować czy umorzyć spółce część długów. Ta decyzja może zaważyć na przyszłości firmy. Ruch chce by najwięksi wydawcy, którym zalega ponad 140 mln zł, wymazali 80 procent tego długu. Z kolei mniejsi wydawcy, którym jest dłużny od 100 tys. do 1 mln zł, mieliby zapomnieć o połowie należności.

Trudna sytuacja „Ruchu”

Czytelnicy mogą przyczynić się do uratowania spółki „Ruch”, która zajmuje się kolportażem i sprzedażą prasy w Polsce. Firma znajduje się w złej sytuacji finansowej. Zalega też z płatnościami za prasę, co stawia w trudnej pozycji również wydawców wielu gazet.