Wpisy

Sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony w obowiązkach służbowych decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w obowiązkach służbowych. Taką decyzję podjęła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która dodatkowo obniżyła wynagrodzenie sędziego o 40 procent. Tymczasem senatorowie na posiedzeniu połączonych komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji debatowali we wtorek nad projektem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Spór ws. zmian w polskim sądownictwie

W środę Sejm może odrzucić senackie weto do ustaw umożliwiających karanie sędziów za podważanie statusu nowych sędziów. Z kolei listu poparcia dla kandydatów do KRS nie zobaczył we wtorek sędzia Paweł Juszczyszyn, któremu przed wizytą w Sejmie cofnięto delegację. W czwartek o możliwości orzekania przez nowych sędziów wypowiedzą się trzy Izby Sądu Najwyższego.