Wpisy

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Kaliszu

Polscy księża uwięzieni w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau tuż przed zakończeniem wojny, obawiając się likwidacji obozu przez hitlerowców i dokonania zagłady wszystkich uwięzionych, w kwietniu 1945 r. postanowili zawierzyć życie swoje i współwięźniów św. Józefowi. Ponad 800 duchownych i świeckich dobrowolnie oddało się wówczas św. Józefowi pod opiekę, prosząc za jego wstawiennictwem o cud ocalenia.