Wpisy

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany, by bronić zawartych w konstytucji praw obywatelskich, a tymczasem często traktował je w sposób wybiórczy, a nawet je podważał

Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany, żeby bronić zawartych w konstytucji praw obywatelskich, a tymczasem bardzo często traktował je w sposób wybiórczy, a w wielu sytuacjach nawet je podważał. Z wybiórczym traktowaniem praw obywatelskich mieliśmy do czynienia, gdy prof. Adam Bodnar przypominał o konieczności zapewnienia przestrzeni, w której może zostać zorganizowany marsz LGBT czy parada LGBT – mówił dr Tymoteusz Zych, radca prawny, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wykładowca akademicki, w rozmowie z TV Trwam, odnosząc się do działalności Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych o projekcie tzw. Piątki dla zwierząt: W oryginalnej wersji mieliśmy do czynienia z dokumentem zawierającym daleko idące wady legislacyjne

W jego oryginalnej wersji, która została przedłożona jako projekt poselski, mieliśmy do czynienia z dokumentem zawierającym daleko idące wady legislacyjne. Niewątpliwie przyjęcie go bez głębokich zmian i dogłębnej konsultacji z udziałem wszystkim interesariuszy byłoby działaniem pochopnym. Wydaje się, że jest to jeden z tych aktów prawnych, które w procedurze legislacyjnej powinny zostać po prostu udoskonalone. Ich przyjęcie w warunkach pandemii, kryzysu gospodarczego powinno zostać poprzedzone wszechstronną analizą skutków regulacji, w tym także rzetelną oceną wpływu na sektor hodowli zwierząt i poziom eksportu z naszego kraju – mówił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris, w rozmowie z TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych o kończącej się kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich: Prof. Adam Bodnar konsekwentnie wykorzystywał swój urząd do promowania skrajnie lewicowej ideologii

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar konsekwentnie wykorzystywał swój urząd do promowania skrajnie lewicowej ideologii, posługując się do tego różnymi środkami zarówno możliwością zabierania głosu w sprawach publicznych, jak i interwencją w kolejnych postępowaniach. Przypomnijmy, że na samym początku kadencji to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich złożył donos na drukarza, który odmówił promowania w swych materiałach ideologii LGBT – powiedział dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z Jakubem Jóźwiakiem z Redakcji Informacyjnej Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: W Polsce i krajach, gdzie ważne są chrześcijańskie wartości, wskaźniki przemocy wobec kobiet są najniższe w Europie

Dr Tymoteusz Zych, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, mówił w „Aktualnościach dnia” o Konwencji Stambulskiej. Powołując się na badania naukowe, wskazał ciekawe zależności między „postępowością” a przemocą domową.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Nikt nie uprawniał UE do wchodzenia w dziedzinę prawa rodzinnego

Dr Tymoteusz Zych z Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w piątkowych „Aktualnościach dnia” mówił o planie podpisania Konwencji Stambulskiej przez Unię Europejską. Zaznaczał, że niesie to za sobą szereg zagrożeń. Nikt nie uprawniał Unii do wchodzenia w dziedzinę prawa rodzinnego – podkreślił.   

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że Konwencja Stambulska jest niezgodna z polską ustawą zasadniczą, rząd będzie zobowiązany, by ją wypowiedzieć

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy w najbliższych miesiącach wniosek skierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego i stwierdzi, że Konwencja Stambulska jest niezgodna z polską ustawą zasadniczą, rząd będzie zobowiązany do tego, żeby ją wypowiedzieć – oznajmił dr Tymoteusz Zych z Instytutu na rzecz Kultury prawnej Ordo Iuris w czwartkowym wydaniu „Polskiego punktu widzenia” na antenie TV Trwam.

Instytut Ordo Iuris przygotował kompendium dot. Karty Praw Rodzin. Dr T. Zych: To zestaw konkretnych rozwiązań, które sprawdziły się już w wielu miejscach w Polsce i zagranicą

Samorządowcy mogą skorzystać ze specjalnego kompendium dotyczącego Karty Praw Rodzin. Publikację przygotował Instytut Ordo Iuris. To zestaw konkretnych rozwiązań, które sprawdziły się już w wielu miejscach w Polsce i zagranicą – podkreślił z rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Rodzice nie są w żaden sposób zobligowani do tego, żeby zapisywać swoje dzieci na zajęcia edukacji seksualnej

Rodzice mogą przekazać dyrektorowi szkoły oświadczenia wychowawcze, które przypominają o konstytucyjnych i ustawowych prawach, które każdemu rodzicowi przysługują i przypominają o tym, że na każde dodatkowe zajęcia, które są prowadzone są w szkole, na każde zajęcia i nie wiążą się z realizacją podstawy programowej, szkoła powinna uzyskać indywidualną zgodę rodziców – powiedział w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja dr Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Pracownik, który dobrze wykonuje swoją pracę, jest zwalniany z pracy za opowiedzenie się za wartościami chrześcijańskimi

Zwolniony z IKEI pracownik był wcześniej wielokrotnie wyróżniany i otrzymywał pochwały ze strony klientów, ze strony samego pracodawcy. (…) Pracownik, który jest cenny, który dobrze wykonuje swoją pracę, ze względu na bardzo stanowcze opowiedzenie się po stronie wartości chrześcijańskich (…) z przywołaniem mocno brzmiących fragmentów z Biblii, jest z tego powodu zwalniany z pracy – mówił w piątkowym „Polskim punkcie widzenia” na antenie TV Trwam dr Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris.