Wpisy

[NASZ TEMAT] Dr T. Zych: Mamy do czynienia ze zmyślonymi informacjami, gdy chodzi o mit o strefach wolnych od LGBT. Łatwo jest każdemu sprawdzić, że tego typu strefy nie zostały na terenie Polski nigdy stworzone

Mamy nadzieję, że sądy, mając do czynienia z ewidentnymi, oczywistymi kłamstwami, nie będą miały wątpliwości, w jaki sposób rozstrzygać postępowania, bo po prostu sięgając do prostego podręcznika historii, nie powinny być stawiane żadne znaki zapytania. Mamy do czynienia z informacjami zmyślonymi, gdy chodzi o zdarzenie współczesne, jak chociażby mit o strefach wolnych od LGBT. Łatwo jest każdemu sprawdzić, także w języku angielskim, że tego typu strefy nie zostały na terenie Polski nigdy utworzone – mówił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu „Ordo Iuris”, w rozmowie z portalem Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Grupa posłów z PE chce usunąć mnie z grupy „Różnorodność Europy”. Zarzut jest jeden: konserwatyzm

Grupa parlamentarna, grupa polityków LGBT z Parlamentu Europejskiego zwróciła się ze specjalnym listem do władz komitetu o to, żeby usunąć mnie z grupy „Różnorodność Europy” i de facto zablokować moje prace. Zarzut jest jeden, zarzut jest bardzo prosty: konserwatyzm. Konserwatyzm już ma dyskwalifikować do tego, żeby móc w organach unijnych w jakimkolwiek zakresie zasiadać. Zarzuca mi się także sprzeciw wobec aborcji, sprzeciw wobec postulatów politycznych ruchu LGBT – mówił w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych o wyroku sądu w Płocku ws. profanacji wizerunku Matki Bożej: Nastąpiło całkowite nieporozumienie, jeżeli chodzi o kwalifikację czynu, który miał miejsce

To, co ma kluczowe znaczenie dla oceny wyroku, to jest przede wszystkim całkowite nieporozumienie, jeżeli chodzi o kwalifikację czynu, który miał miejsce. Przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia nie tylko ze skompilowaniem wizerunku, który dla katolików jest święty, który stanowi sferę sacrum, czyli wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, z nie tyle tęczą, co logotypem politycznego ruchu LGBT, ruchu skrajnie lewicowego, ruchu, który bynajmniej nie reprezentuje wszystkich osób, które mają skłonności homoseksualne – mówił we wtorkowym „Polskim punkcie widzenia” na antenie TV Trwam dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Działacze skrajnej lewicy od kilku lat starają się ograniczyć prawo do wolności wypowiedzi i przypominania o rzeczywistym charakterze procederu aborcyjnego

Wiemy, że w Polsce funkcjonuje kilka organizacji społecznych, które przypominają, czym jest aborcja. Pokazują one w przestrzeni publicznej, czasem w sposób drastyczny, ale zgodny z prawdą, jaki jest charakter aborcji; że aborcja to uśmiercenie niewinnego człowieka. Działacze skrajnej lewicy od kilku lat starają się ograniczyć ekspresję w tym zakresie, włącznie z prawem do wolności wypowiedzi i przypominania o rzeczywistym charakterze procederu aborcyjnego. Twierdzą, że mamy do czynienia z naruszeniem przepisów kodeksu wykroczeń – mówił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, w rozmowie z TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Wyrok TK przypomina o potrzebie pochylenia się nad bliźnim. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o system opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi

Ochrona życia jest całkowicie odrębnym problemem i fundamentalnym prawem, które powinno przysługiwać każdemu bez względu na to, czy istnieje system pomocowy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i jego publikacja przypominają nam o potrzebie pochylenia się nad bliźnim, nad drugim człowiekiem. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o system opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Ten system powinien ulec systematycznemu i szerokiemu wzmocnieniu – zaznaczył dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych o Polaku zagłodzonym na śmierć w brytyjskim szpitalu: Mamy do czynienia z błędną filozofią, z tym, co św. Jan Paweł II określił jako cywilizacja śmierci

Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na interwencje dyplomatyczne ze strony brytyjskiego rządu, brak dopuszczenia lekarzy zewnętrznych do chorego na ostatnim etapie, którzy mogliby zweryfikować rzeczywistą sytuację, rzeczywisty stan zdrowia, brak dopuszczenia konsula oraz brak nawet formalnej odpowiedzi na apele polskiego rządu ze strony władzy brytyjskich – to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko z indywidualną sprawą. Mamy do czynienia po prostu z pewną błędną filozofią, z tym, co św. Jan Paweł II określił jako cywilizacja śmierci – mówił mec. Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu „Ordo Iuris”, we wtorkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam, odnosząc się do Polaka zagłodzonego na śmierć w brytyjskim szpitalu.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych o postulatach tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet: Mamy do czynienia z postulatami negatywnymi, jasnym atakiem na wartości konstytucyjne, które są poświadczone w polskiej ustawie zasadniczej

Mamy do czynienia z postulatami negatywnymi, jasnym atakiem na wartości konstytucyjne, które są poświadczone w polskiej ustawie zasadniczej. Tak naprawdę podstawowym nieporozumieniem jest już same nazewnictwo i hasła, pod którymi organizacja, nazywająca się strajkiem kobiet, występuje. Ona nie jest reprezentatywna dla większości kobiet w naszym kraju (…). Zgodnie z badaniami opinii publicznej, kobiety w Polsce są bardziej  religijne od mężczyzn, częściej wypowiadają się za prawną ochroną życia i większe znaczenie ma dla nich wartość rodziny i małżeństwa – powiedział dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych: Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany, by bronić zawartych w konstytucji praw obywatelskich, a tymczasem często traktował je w sposób wybiórczy, a nawet je podważał

Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany, żeby bronić zawartych w konstytucji praw obywatelskich, a tymczasem bardzo często traktował je w sposób wybiórczy, a w wielu sytuacjach nawet je podważał. Z wybiórczym traktowaniem praw obywatelskich mieliśmy do czynienia, gdy prof. Adam Bodnar przypominał o konieczności zapewnienia przestrzeni, w której może zostać zorganizowany marsz LGBT czy parada LGBT – mówił dr Tymoteusz Zych, radca prawny, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wykładowca akademicki, w rozmowie z TV Trwam, odnosząc się do działalności Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych o projekcie tzw. Piątki dla zwierząt: W oryginalnej wersji mieliśmy do czynienia z dokumentem zawierającym daleko idące wady legislacyjne

W jego oryginalnej wersji, która została przedłożona jako projekt poselski, mieliśmy do czynienia z dokumentem zawierającym daleko idące wady legislacyjne. Niewątpliwie przyjęcie go bez głębokich zmian i dogłębnej konsultacji z udziałem wszystkim interesariuszy byłoby działaniem pochopnym. Wydaje się, że jest to jeden z tych aktów prawnych, które w procedurze legislacyjnej powinny zostać po prostu udoskonalone. Ich przyjęcie w warunkach pandemii, kryzysu gospodarczego powinno zostać poprzedzone wszechstronną analizą skutków regulacji, w tym także rzetelną oceną wpływu na sektor hodowli zwierząt i poziom eksportu z naszego kraju – mówił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris, w rozmowie z TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Dr T. Zych o kończącej się kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich: Prof. Adam Bodnar konsekwentnie wykorzystywał swój urząd do promowania skrajnie lewicowej ideologii

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar konsekwentnie wykorzystywał swój urząd do promowania skrajnie lewicowej ideologii, posługując się do tego różnymi środkami zarówno możliwością zabierania głosu w sprawach publicznych, jak i interwencją w kolejnych postępowaniach. Przypomnijmy, że na samym początku kadencji to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich złożył donos na drukarza, który odmówił promowania w swych materiałach ideologii LGBT – powiedział dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z Jakubem Jóźwiakiem z Redakcji Informacyjnej Radia Maryja.